93.798.13.87   a8021235@xtec.cat    C/Llauder, 30. Matarˇ.                  [moodle]      Alexia
10 Raons per triar-nos!

10 RAONS PER TRIAR-NOS! 

1. Ajudem a l’alumnat a explotar tot el seu potencial i a convertirse en tot allò que vulgui arribar a ser. Apostem per metodologies flexibles en les quals l’alumnat és el protagonista.Oferim un model educatiu inclusiu. Atenem a la diversitat per tal d’obtenir de tot l’alumnat el millor resultat possible.

2. L’alumnat ha de desenvolupar, en major o menor mesura, cada una de les competències bàsiques per a la vida en societat, des de la lingüística fins a la social.
Creiem que una eina educativa completa ha d’incloure totes aquestes facetes i fomentar totes les competències, perquè l’alumnat pugui desenvolupar-se amb desimboltura en una societat canviant.

3. La nostra escola està oberta al món, allò que passa cada dia, als nous mitjans i als reptes de la nostra era. Ajudem a comprendre i interpretar el que vivim dins i fora d’ella.Tot coneixement s’assimila millor quan podem observar-lo en el nostre entorn i aplicar-lo, de manera útil, a la nostra vida diària. L’escola, com a pilar de l’educació, ha d’obrir les seves portes i finestres al món.

4. Fomentem les relacions obertes, properes i continuades amb les famílies a fi de garantir l’èxit educatiu del nostre alumnat.

5. Utilitzem l’aprenentatge cooperatiu a través del qual l’alumnat aprèn a treballar junt i a maximitzar el seu rendiment. Aprèn a defensar les seves idees i a valorar les dels altres.Ens ajuda a millorar la seva capacitat per planificar, comunicar-se i resoldre conflictes.

6. Ensenyem utilitzant les intel·ligències múltiples. Pensem que hi ha diferents maneres d’abordar una àrea d’aprenentatge que ens permet millorar la motivació de l’alumnat. Un coneixement es pot assimilar de diverses maneres, depenent de la intel·ligència predominant de cada alumne/a. Una classe participativa i motivada tendeix a treballar millor.

7. Eduquem el talent emocional del nostre alumnat. Pensem que el coneixement de les pròpies emocions és imprescindible per a assolir objectius i exercir tasques.
Cal que l’alumnat aprengui a verbalitzar el que sent, incrementi la seva empatia, la seva assertivitat, la seva autoestima, el seu sentit de l’esforç i la seva capacitat de superar obstacles, habilitats imprescindibles per al seu futur.

8. Ajudem a desenvolupar la creativitat del nostre alumnat per tal d’afrontar els problemes de la vida diària amb flexibilitat i obert a totes les possibilitats i alternatives.
L’ajudem a innovar, a explorar els seus diversos talents i a no rendir-se.

9. Volem formar bons ciutadans i ciutadanes amb capacitat per a millorar la societat mitjançant l’aprenentatge, associant-lo a un servei social per tal d’aportar el coneixement, experiència, sentit i així poder transformar la realitat. Creiem que una experiència val més que mil imatges.Volem que l’alumnat es formuli preguntes i respostes sobre ell mateix, sobre el món, sobra la vida o fins i tot sobre la realitat més espiritual.

10. Comptem amb el suport d’eines TIC (tauletes, PDIs, ordinadors, llicències digitals i apps) per a desenvolupar totes les competències bàsiques sobretot la competència digital del nostre alumnat. 
 
 

Creat per Duma interactiva

Escola Divina ProvidŔncia
C/Llauder, 30. Matarˇ.
93.798.13.87
a8021235@xtec.cat
AvÝs legal