93.798.13.87   a8021235@xtec.cat    C/Llauder, 30. Mataró.                  [moodle]      Alexia
Com fer les Preinscripcions curs 2020-21?
PERÍODE SOBRE LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ: 13 AL 22 DE MAIG                               
MATRÍCULA: 13 AL 17 DE JULIOL
*Aquestes dades es podran veure modificades per força major.​

Per realitzar les Preinscripcions, hi ha dues vies:

1) PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA (NO PRESENCIAL):

FORMULARI de sol·licitud de preinscripció TELEMÀTICA (NO PRESENCIAL): E. INFANTIL 3-6, PRIMÀRIA i ESO:
(També es pot enviar per correu electrònic al centre: administracio@providencia.cat )
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1


El model de sol·licitud que cal utilitzar és la sol·licitud amb suport informàtic. S'hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. Una vegada enviades telemàticament les dades s'obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s'ha d’enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre, el nostre administracio@providencia.cat demanat en primera opció. 

2) PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL:
HORARI: DIMARTS 19 DE MAIG AL DIVENDRES 22 DE MAIG DE 10:00 A 12:00 hores del matí. 

 S'ha de demanarCITA PRÈVIA a través d'aquest link 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:01_Oblig,08021235

 Per a més informació ens podeu trucar al 93.798.13.87 o enviar correu a administracio@providencia.cat
Molt excepcionalment s'atendran les sol·licituds presencials.

FORMULARI de sol·licitud de preinscripció PRESENCIAL: E. INFANTIL 3-6, PRIMÀRIA i ESO:
http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/obligatoris/A42.pdf

Com es farà l’atenció presencial?
• al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (una sola persona)
• cal recordar que han de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que el centre prevegi que farà emplenar la sol·licitud en paper, convé recomanar que portin el seu propi bolígraf.
• recordar la recomanació de portar mascareta i guants
no han d’acudir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
 
 
 

Creat per Duma interactiva

Escola Divina Providència
C/Llauder, 30. Mataró.
93.798.13.87
a8021235@xtec.cat
Avís legal