93.798.13.87   a8021235@xtec.cat    C/Llauder, 30. Matarˇ.                  [moodle]      Alexia
Consell Escolar
COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR
 

Presidenta consell escolar
 
  Inmaculada Homs
Representant del titular
  Generosa Yowa

  Montserrat Garró

  Norbertine Balombane (2018)
Representat del professorat
  Maria del Mar Miras (2018)

  Salvador Maresma (2018)

  Marta Cañadas (2018)

  Xavier Molero (2018
Representat de pares i mares
  Gisela Queralt (2018)

  Immaculada Borrego (2018)

  Sílvia Bermúdez (2018)

Representant de l’AMPA
 
  Rosa Emilia López (2018)
Representant de l’alumnat
  Yassine El Younsi (2018)

  Laura Domínguez
Representat del PAS
  Carmen Eslava (2018)
 

ACORDS CONSELL ESCOLAR DE 14 D'OCTUBRE DE 2019:
 1. Presentació dels resultats acadèmics del curs 2018-19.
 2. Presentació i aprovació de la MAC curs 2018-19: Memòria anual de Centre.
 3. Presentació i aprovació de la PGA curs 2019-20: Programació General Anual.
 4. Presentació de la justificació de les despeses de funcionament curs 2018-19.

ACORDS CONSELL ESCOLAR DE 17 DE JUNY DE 2019:
 1. Aprovació del calendari del curs 2019-20.
 2. Aprovació de l’horari del curs 2019-20.
 3. Presentació i aprovació de les Activitats Complementàries, Activitats Extraescolars, Matèries Optatives i oferta de serveis curs 2019-20.
 4. Informació sobre els llibres de text curs 2019-20.
 5. Aprovació de les quotes curs 2019-20.
 6. Informació sobre la previsió d’inversions en reformes a les instal·lacions  de l’escola i eines TIC.
 7. Informació sobre el procés de preinscripció i matriculació curs 2019-20.
 8. Informacions referent a aspectes de disciplina.
 
 

Creat per Duma interactiva

Escola Divina ProvidŔncia
C/Llauder, 30. Matarˇ.
93.798.13.87
a8021235@xtec.cat