93.798.13.87   a8021235@xtec.cat    C/Llauder, 30. Mataró.                  [moodle]      Alexia
Dominar l'ortografia
PROJECTE DOMINAR L'ORTOGRAFIA
 
Aquest projecte creat per Daniel Gabarró es basa en una nova metodologia de la PNL (porgramació neurolingüística). L'objectiu és reduir les errades orotogràfiques i millorar l'ortografia utilitzant la memòria visual.
S'inicia a 4t d'Educació Prmària i se li dóna continuïtat en els cursos següents.
Si voleu tenir més informació cliqueu a Projecte Ortogràfic
 
 

 
 
 

Creat per Duma interactiva

Escola Divina Providència
C/Llauder, 30. Mataró.
93.798.13.87
a8021235@xtec.cat
Avís legal