93.798.13.87   a8021235@xtec.cat    C/Llauder, 30. Matarˇ.                  [moodle]      Alexia
ESO
Etapa Educació Secundària 

L'etapa d'educació secundària obligatòria (12-16 anys) consta de quatre cursos acadèmics S'organitza en diferents matèries comunes i optatives que els vostres fills han d'estudiar al llarg dels quatre cursos.

Els dos primers cursos facilitem el pas dels vostres fills des de l’educació primària cap a la nova etapa  potenciant la seva autonomia i enfortint els hàbits de treball. Els dos últims cursos de l'etapa ens permeten consolidar el procés de l'adquisició de les competències i preparar-los per a la continuïtat cap a estudis posteriors, incidint de forma especial en l'orientació educativa. 

La nostra finalitat és aconseguir que els alumnes assoleixin un bon nivell d’autoestima valorant l’esforç i la superació personal que contribuirà de ben segur al seu benestar personal i col·lectiu. Alhora treballem els valors que impliquen la formació de ciutadans crítics i compromesos amb la societat. 
 
 

Creat per Duma interactiva

Escola Divina ProvidŔncia
C/Llauder, 30. Matarˇ.
93.798.13.87
a8021235@xtec.cat