93.798.13.87   a8021235@xtec.cat    C/Llauder, 30. Matarˇ.                  [moodle]      Alexia
Infantil
Etapa Educació Infantil

L’Educació Infantil a la nostra escola comprèn els nens i nenes de 3 fins a 6 anys. Tenim una sola línia, és a dir, una sola classe per cada edat, el que ens permet oferir un tracte acollidor i proper als infants i  les famílies.

Amb el nens i les nenes de l’etapa d’infantil treballem metodologies que faciliten les relacions interpersonals i afavoreixen el pensament crític i l’atenció a la diversitat tot afavorint al propi desenvolupament afectiu, el descobriment progressiu de l’entorn i un creixement personal que els faciliti tenir cada cop més autonomia i unes millors relacions comunicatives amb els seus companys/es i amb l’adult establint vincles de respecte i no-discriminació sempre comptat amb el suport de les famílies.

Des de l’escola contribuïm al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels nostres nens i nenes tanmateix proporcionant-los un clima de confiança on es senten acollits i amb ganes d’aprendre.
 
 

Creat per Duma interactiva

Escola Divina ProvidŔncia
C/Llauder, 30. Matarˇ.
93.798.13.87
a8021235@xtec.cat