93.798.13.87   a8021235@xtec.cat    C/Llauder, 30. Matarˇ.                  [moodle]      Alexia
Projecte Corda Cordes


Aquest projecte, en col·laboració amb l’Associació Espai Musical Burriac, consisteix en la iniciació de l’aprenentatge del violí i del violoncel a 3r i 4t curs de l’educació primària i pretén donar l’oportunitat a tots els nostres alumnes d’apropar-se, viure i aprendre a tocar un instrument sense discriminació per raons, sobretot, econòmiques.

Objectius que es pretén treballar amb aquest projecte:
-     Participar a la vida musical de l’escola i de la ciutat.
-     Reconèixer i conèixer les particularitats dels instruments de corda.
-     Escoltar i composar peces de diferents estils i estructures.
-  Integrar l’escriptura musical a mesura que es treballen els elements musicals de forma pràctica
-   Acompanyar cançons amb l’instrument.
-     Mostrar interès i respecte pel fet musical.
-     Respectar les interpretacions artístiques dels companys.
-     Millorar el sentiment de pertinença dins d’un col·lectiu.
-     Afavorir la cohesió i el treball en equip a partir de la banda.
-     Millorar capacitats com la concentració, la motricitat, el sentiment estètic i la perseverança a través de la pràctica de l’instrument.
-   Millorar el rendiment en altres àrees a partir de l’àrea de música.
-   Permetre que l’alumnat s’expressi artísticament respectant les capacitats individuals.

Presentació Corda Cordes
 
 
 

Creat per Duma interactiva

Escola Divina ProvidŔncia
C/Llauder, 30. Matarˇ.
93.798.13.87
a8021235@xtec.cat