93.798.13.87   a8021235@xtec.cat    C/Llauder, 30. Mataró.                  [moodle]      Alexia
Com contactar
ATENCIÓ A PARES. ENTREVISTES PUNTUALS D’ORIENTACIÓ

El Centre ofereix als Pares d’alumnes, la possibilitat d’Entrevista puntual d’assessorament i orientació personalitzada amb el Psicòleg per valorar dificultats o problemàtiques individuals i/o familiars que puguin requerir una reflexió psicoeducativa i que van més enllà del context escolar. 

Per aquell pare/mare que hi pugui estar interessat cal que deixi una nota a Recepció demanant entrevista amb el psicòleg, indicant nom i telèfon i el mateix psicòleg es posarà en contacte amb ells.

Aquest Servei no te cap cost econòmic addicional.


ATENCIÓ A ALUMNES. VALORACIONS PSICOPEDAGÒGIQUES

En aquells casos d’alumnes que per circumstàncies diverses (aprenentatges, conductes,... ) i que la pròpia Escola consideri necessari la intervenció del psicòleg, s’informarà prèviament a la família.

Un cop informats els pares, aquest hauran de donar la seva autorització per a realitzar la valoració psicodiagnòstica per part del psicòleg, en un full que li serà lliurat pel mateix tutor/a.

La intervenció del psicòleg implica, i en funció del tipus de problemàtica: 

1. Entrevistes prèvies amb pares i/o tutor 
2. Sessions exploratòries amb alumne/a. Realització de diferents proves.
3. Devolució Valoració psicodiagnòstica als pares i tutor del Centre.

Aquest Servei te un cost econòmic addicional que s’especifica en el full d’autorització.
 
 

Creat per Duma interactiva

Escola Divina Providčncia
C/Llauder, 30. Mataró.
93.798.13.87
a8021235@xtec.cat
Avís legal