93.798.13.87   a8021235@xtec.cat    C/Llauder, 30. Mataró.                  [moodle]      Alexia
Corda Cordes
PROJECTE CORDA CORDES
Aquest projecte, en col·laboració amb l’Associació Espai Musical Burriac, consisteix en la iniciació de l’aprenentatge del violí i del violoncel a 3r i 4t curs de l’educació primària i pretén donar l’oportunitat a tots els nostres alumnes d’apropar-se, viure i aprendre a tocar un instrument sense discriminació per raons, sobretot, econòmiques.
Objectius que es pretén treballar amb aquest projecte:
 • Participar a la vida musical de l’escola i de la ciutat.
 • Reconèixer i conèixer les particularitats dels instruments de corda.
 • Escoltar i composar peces de diferents estils i estructures.
 • Integrar l’escriptura musical a mesura que es treballen els elements musicals de forma pràctica
 • Acompanyar cançons amb l’instrument.
 • Mostrar interès i respecte pel fet musical.
 • Respectar les interpretacions artístiques dels companys.
 • Millorar el sentiment de pertinença dins d’un col·lectiu.
 • Afavorir la cohesió i el treball en equip a partir de la banda.
 • Millorar capacitats com la concentració, la motricitat, el sentiment estètic i la perseverança a través de la pràctica de l’instrument.
 • Millorar el rendiment en altres àrees a partir de l’àrea de música.
 • Permetre que l’alumnat s’expressi artísticament respectant les capacitats individuals.
 
 

 
 
 
 

Creat per Duma interactiva

Escola Divina Providčncia
C/Llauder, 30. Mataró.
93.798.13.87
a8021235@xtec.cat
Avís legal