93.798.13.87   a8021235@xtec.cat    C/Llauder, 30. Mataró.                  [moodle]      Alexia
Escola segura
 
                                                                   
 
 


Des del Departament d'Educació ens ofereixen aquest espai a les famílies on hi trobareu tota la informació sobre les actuacions que es portin a terme en l'àmbit educatiu i la situació de la comunitat en el context actual de pandèmia, així com les mesures i decisions que es prenguin i afectin el desenvolupament de les activitats escolars.

El Departament d'Educació, el Departament de Salut, els ajuntaments i els equips de coordinació territorial treballen conjuntament en la detecció precoç de casos de covid-19 i sospitosos, i en la gestió posterior, en favor de l'activitat escolar presencial, per garantir el dret a l'educació i a la socialització de l'alumnat.

L'educació presencial equitativa i no segregadora és un dret fonamental dels nostres infants i joves i treballem per garantir-lo en un entorn social i comunitari amb la màxima seguretat i qualitat.

Per tot això, s'han establert procediments per crear entorns segurs i preservar al màxim l'assoliment dels objectius educatius dels centres.

En aquest enllaç hi trobareu tota la informació: http://ensenyament.gencat.cat/ca/actualitat/escolasegura
 
 

Creat per Duma interactiva

Escola Divina Providència
C/Llauder, 30. Mataró.
93.798.13.87
a8021235@xtec.cat
Avís legal