93.798.13.87   a8021235@xtec.cat    C/Llauder, 30. Mataró.                  [moodle]      Alexia
Projecte Educatiu
 
QUI SOM
 • Escola concertada amb 3 etapes: Infantil-Primària-ESO.
 • Escola cristiana de l´ordre de les clarisses de la Divina Providència.
 • Escola catalana.
 • Escola arrelada a la ciutat des l´any 1849: formem part del col·lectiu d´escoles concertades de Mataró.
 • Escola al servei de les famílies.
 • Escola innovadora: apostem per les noves metodologies i tecnologies aplicades a l'educació.

PROJECTE EDUCATIU
 • Escola inclusiva i integradora, escola per a tots on s’atén la diversitat i es reforça l’educació emocional i el benestar emocional.
 • Aprenentatge pràctic i funcional basat en competències bàsiques i intel·ligències múltiples.
 • Educació oberta al món.
 • S’integra en un entorn innovador i tecnològic on potenciem l'educació STEAM de tot l'alumnat.
 • Ajudem els alumnes a desenvolupar el seu talent potenciant el millor de cada un.
 • Aportem valors per a una societat canviant i necessitada de referents.
 • Projecte STEAM.
 • Projecte de Benestar emocional.

QUÈ SABEM FER I COM HO FEM
 • Apostem per metodologies flexibles en les quals l’alumnat és el protagonista del procés d’ensenyament i aprenentatge.
 • Oferim un model educatiu inclusiu i integrador on tot tipus d’alumnat té cabuda. Atenem a la diversitat per tal d’obtenir de cada alumne/a el millor resultat possible.
 • Ensenyem utilitzant les intel·ligències múltiples. Pensem que hi ha diferents maneres d’abordar una àrea d’aprenentatge que ens permet millorar la motivació de l’alumnat; una classe participativa i motivada tendeix a treballar millor.
 • L’alumnat ha de desenvolupar, en major o menor mesura, cada una de les competències bàsiques per a la vida en societat, des de la lingüística fins a la social. Creiem que una eina educativa completa ha d’incloure totes aquestes facetes i fomentar totes les competències, perquè l’alumnat puguin desenvolupar-se amb desimboltura en una societat canviant.
 • La nostra escola està oberta al món, allò que passa cada dia, als nous mitjans i als reptes de la nostra era. Ajudem a comprendre i interpretar el que vivim dins i fora d’ella. Tot coneixement s’assimila millor quan podem observar-lo en el nostre entorn i aplicar-lo, de manera útil, a la nostra vida diària. L’escola, com a pilar de l’educació, ha d’obrir les seves portes i finestres al món.
 • Utilitzem materials digitals que inclouen recursos per a les PDI, tauletes, ordinadors portàtils, on treballem les STEAM per mitjà de projectes: robòtica educativa, impressió 3D, tallers de realitat virtual, creació de pàgines web i apps per mòbils i tauletes. En aquest aspecte volem que l'alumnat no sigui únicament consumidor de continguts digitals sinó ser-ne creadors d'aquests continguts digitals.
 • Treballem els 17 ODS de forma globalitzada des de qualsevol àrea o matèria i relacionant els ODS amb l'actualitat del món en el que vivim.
 • Ajudem a desenvolupar la creativitat dels nostres alumnat per tal d’afrontar els problemes de la vida diària amb flexibilitat i oberts a totes les possibilitats alternatives. Els ajudem a innovar, a explorar els seus altres talents, a superar-se i a ser crítics amb allò que ens envolta.
 • Utilitzem l’aprenentatge cooperatiu a través del qual l’alumnat aprèn a treballar en grup i a optimitzar el seu rendiment. Aprèn a defensar les seves idees i a valorar les dels altres. Ens ajuda a millorar la seva capacitat per planificar, comunicar-se i resoldre conflictes.
 • Eduquem el talent emocional del nostre alumnat. Pensem que el domini de les pròpies emocions és imprescindible per a assolir objectius i exercir tasques. Cal que l’alumnat aprengui a verbalitzar el que sent, incrementi la seva empatia, la seva assertivitat, la seva autoestima, el seu sentit de l’esforç i la seva capacitat de superar obstacles, habilitats imprescindibles per al seu futur.
 •  Volem formar bons ciutadans capaços de millorar i transformar la societat mitjançant l’aprenentatge associant-lo a un servei social per tal d’aportar coneixement, experiència, sentit i així poder transformar la realitat. Creiem que una experiència val més que mil imatges. Experiències humanes entorn l’autoestima, el consum responsable, la consciència ciutadana, la justícia, el compromís , la solidaritat o la cultura de la pau. Volem que l’alumnat es formuli preguntes i respostes sobre un mateix, sobre el món, sobre la vida o fins i tot sobre la realitat més espiritual. Treballem els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible per una societat més justa i millor.
 
 
 
 

Creat per Duma interactiva

Escola Divina Providčncia
C/Llauder, 30. Mataró.
93.798.13.87
a8021235@xtec.cat
Avís legal