93.798.13.87   a8021235@xtec.cat    C/Llauder, 30. Mataró.                  [moodle]      Alexia
Projecte Lector
PROJECTE LECTOR
Llegim tres llibres un per trimestre en diferents llengües el primer trimestre castellà (llibre socialitzat de l'escola) el segon català autor a l'aula, llibre propietat de l'alumne,  l'autor ve  a firmar els llibres en dates properes a St. Jordi, el tercer trimestre (català o castellà) en llegim un de l'escola o el porten els alumnes, a vegades hi ha intercanvi entre ells. De tots tres llibres s'han fa un petit dossier, es treballa el lèxic i la comprensió també es fan expressions escrites. Si es fa alguna activitat que s'avalua es coordina amb l'àrea de català.
 
 
 
 

Creat per Duma interactiva

Escola Divina Providčncia
C/Llauder, 30. Mataró.
93.798.13.87
a8021235@xtec.cat
Avís legal