93.798.13.87   a8021235@xtec.cat    C/Llauder, 30. Mataró.                  [moodle]      Alexia
TAC de Noves Tecnologies
PROJECTE TAC DE NOVES TECNOLOGIES
El Pla TAC és un instrument que té per objectiu formalitzar la governança de la tecnologia en el marc de l’autonomia de centre i del Projecte Educatiu. En el Pla TAC es recullen les característiques actuals del centre amb relació a les TAC, es defineixen els objectius i es planifiquen les actuacions que es duran a terme pel que fa als aspectes organitzatius, didáctico pedagògics i curriculars durant quatre anys. Actualment s'està revisant i actualitzant.
Des de fa uns anys l'Escola ha apostat per donar un impuls important a la utilització de les noves tecnologies a les aules i fora d'elles. Dins d'aquest marc, s'ha dotat a totes les classes i a altres espais complementaris de pissarres digitals, antenes wifi i ordinadors per tal de poder utilitzar totes les eines informàtiques i millorar i agilizar la tasca docent.  Al mateix temps s'ha proporcionat formació a tot el professorat en aquest camp. La última innovació ha estat el dotar als alumnes amb tabletes.
 
ÚS DE TAULETES
Per tal d’implantar el pla TAC de centre l’escola incorporarà l’ús de les tauletes. Per fer-ho farem ús de “Flipped Classroom” (classe invertida). Aquesta metodologia consisteix en invertir l’ordre dels papers a l’aula amb l’ajut de la tecnologia.
Es parteix de la Tasca: el treball  es fa a classe. Aquesta metodologia afavoreix el treball per projectes i el treball cooperatiu.
Canvis necessaris:
  • paper del mestre: d’expositor a orientador.
  • material: dels llibres tradicionals a recursos TIC/TAC amb l’ajut de llibres.
  • preparació del material necessari.
Etapa d’Educació Infantil:
  • Ho iniciarem a partir de P-4 al 2n trimestre en  grups reduïts de 5 alumnes mitjançant el racó de la tablet.
Etapa d’Educació Primària:
  • 1r i 2n: a partir del 2n trimestre en grups reduïts de 10 alumnes mitjançant el racó de llengua.  
  • 3r i 4t: a partir del 2n trimestre amb la meitat del grup: 15 alumnes a l’hora TIC.
  • 5è i 6è: a partir del 2n trimestre amb la meitat del grup: 16 alumnes mitjançant les àrees de coneixement del medi natural i coneixement del medi social i cultural.
Etapa d’Educació Secundària
  • S’iniciarà al 1r trimestre amb tot el grup classe prioritzant la matèria de  Ciències de la naturalesa. En funció de la disponibilitat de les tauletes també se’n farà ús en la resta de les matèries.
 
 
 
 

Creat per Duma interactiva

Escola Divina Providčncia
C/Llauder, 30. Mataró.
93.798.13.87
a8021235@xtec.cat
Avís legal