93.798.13.87   a8021235@xtec.cat    C/Llauder, 30. Matarˇ.                  [moodle]      Alexia
Novetats Preinscripcions CURS 2020-21
NOVETATS IMPORTANTS EN RELACIÓ A LES PREINSCRIPCIONS CURS 2020-21

Ja tenim disponibles les noves Instruccions per als centres educatius sobre els canvis en la gestió de la
Preinscripció i matrícula del curs 2020/21 motivats per la situació de pandèmia. 
A continuació us informem del què cal tenir en compte.

PERÍODE SOBRE LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ: 13 AL 22 DE MAIG
MATRÍCULA: 13 AL 17 DE JULIOL
*Aquestes dades es podran veure modificades per força major.​

PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

FORMULARI de sol·licitud de preinscripció TELEMÀTICA (NO PRESENCIAL): E. INFANTIL 3-6, PRIMÀRIA i ESO:
(També es pot enviar per correu electrònic al centre: administracio@providencia.cat )
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1


El model de sol·licitud que cal utilitzar és la sol·licitud amb suport informàtic. S'hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. Una vegada enviades telemàticament les dades s'obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s'ha d’enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre, el nostre http://administracio@providencia.cat demanat en primera opció. 

FORMULARI de sol·licitud de preinscripció PRESENCIAL: E. INFANTIL 3-6, PRIMÀRIA i ESO:
http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/obligatoris/A42.pdf
HORARI: DIMARTS 19 DE MAIG AL DIVENDRES 22 DE MAIG DE 10:00 A 12:00 hores del matí. 
Primer s'haurà de demanar CITA PRÈVIA a través de la pàgina web:
 https://espai.educacio.gencat.cat/Alumnes/PreinscripcioMatricula/Procediment-preinscripcio/Solicituds-barems/Cita-previa-preins/Pagines/default.aspx 
(pendent d'arribar-nos el link a l'aplicació)
Per a més informació ens podeu trucar al 93.798.13.87 o enviar correu a administracio@providencia.cat
Molt excepcionalment s'atendran les sol·licituds presencials.
Com es farà l’atenció presencial?
• al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (una sola persona)
• cal recordar que han de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que el centre prevegi que farà emplenar la sol·licitud en paper, convé recomanar que portin el seu propi bolígraf.
• recordar la recomanació de portar mascareta i guants
no han d’acudir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

CALENDARI de preinscripció i matriculació: E. INFANTIL 3-6, PRIMÀRIA i ESO:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/calendari/


MÉS INFORMACIÓ
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/

NORMATIVA de referència a:
RESOLUCIÓ EDU/977/2020, de 8 de maig, per la qual s'actualitza el procediment i es modifica la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer,:
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8130/1793813.pdf

Resolució 576 de febrer de 2020 per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula per al curs 2020-2021:
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869583&language=ca_ES


Per tal de reduir la presència de les famílies en els centres educatius, es promou l’ús de la sol·licitud en suport informàtic. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció. En aquest cas, la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta. El centre ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància. Cal recordar que el període per presentar el resguard i la documentació finalitza un dia més tard que el període de presentació de sol·licituds. De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, els centres hauran d’organitzar la presentació de sol·licituds assignant una cita prèvia per a l’accés al centre. Aquesta assignació es gestionarà amb una eina corporativa que es posarà a disposició dels centres i els usuaris, o per telèfon. La finalitat de la cita prèvia es gestionar els períodes d’atenció al públic i evitar cues i aglomeracions. Els properes dies s’informarà al Portal de centres de les instruccions per a la utilització de la nova eina telemàtica de gestió de les cites prèvies. Els centres han de preveure la gestió telefònica de les cites prèvies, des de primer dia del termini de presentació telemàtica de les sol·licituds, per aquelles persones que no puguin fer ús de l’eina telemàtica. Cada centre determinarà el seu horari d'atenció al públic, segons les necessitats. Les sol·licituds es podran presentar telemàticament durant tot el període de presentació de sol·licituds. En canvi, l’atenció presencial en els centres educatius per a la presentació de sol·licituds només es podrà fer durant una part d’aquest període. Es poden acceptar sol·licituds presentades fora de termini, abans de la finalització del període de reclamacions. En aquest cas, no es podrà utilitzar la sol·licitud de suport informàtic, però es pot acceptar el formulari de sol·licitud en pdf emplenat i enviat a la bústia oficial del centre, junt amb la documentació necessària, escanejada o fotografiada. Cal recordar que el centre ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud. La sol·licitud es donarà d’alta a Gedac de la forma habitual, fent constar que s’han presentat fora de termini.

PUBLICACIÓ DE LES LLISTES DE BAREM I DE LES LLISTES D'ASSIGNACIONS I D'ESPERA

Des de l’aplicació de gestió de la preinscripció (GEDAC), es generen les llistes que s’han de publicar durant el procés de preinscripció amb les dades personals dels sol·licitants anonimitzades per a què els centres les puguin publicar al seu web. Aquesta publicació complementa la consulta individual de les dades que cada sol·licitant pot fer des de la web de l’Estudiar a Catalunya.

MATRÍCULA AL CENTRE

El centre ha de gestionar el tràmit de la matrícula a través de cites prèvies, utilitzant l’eina corporativa o el telèfon. També es podrà substituir la gestió presencial per una confirmació de matrícula i l’enviament de la documentació necessària a través d’un correu electrònic a la bústia oficial del centre administracio@providencia.cat. En aquest cas, el centre ha de respondre al correu de confirmació, com a justificant de la formalització de la matrícula. 
En breus els hi informarem de l'horari de les cites prèvies. 
 
 

Creat per Duma interactiva

Escola Divina ProvidŔncia
C/Llauder, 30. Matarˇ.
93.798.13.87
a8021235@xtec.cat
AvÝs legal